§ 69 KIINTEISTÖN [Peitetty] KATUALUEEN VIHERALUEEN KIVETYS OSOITTEESSA [Peitetty]

Lataa 

PRIDno-2021-3956

Päätöspäivämäärä

29.11.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on tutkinut anomuksen ja päättänyt myöntää hakijalle luvan kiinteistönsä kohdalla olevan, katualueella sijaitsevan viheralueen kivettämiseen seuraavin ehdoin:

Kaupunki ei vastaa kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat kaupungin viheralueen kivettämisestä.

Kaupungin viheralueen kiveyksen rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kiinteistölle. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa tulee noudattaa Infra Ryl 2010 (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) mukaisia laatuvaatimuksia.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia kiveyksen siisteydestä ja mahdollisista tarvittavista muutoksista omalla kustannuksellaan.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on tehtävä ennen töiden aloittamista katutyöilmoitus asiakaspalvelupiste Porinaan, Yrjönkatu 13.

Kivetettäväksi ehdotettu alue on esitetty tämän päätöksen liitteenä olevassa kartassa.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää tienpitäjän luvasta liikenteenohjauslaitteen ja muun vastaavan opasteen tai rakenteen asettamiseen.

Päätän antaa hakijalle suostumuksen kadun viheralueen nurmetuksen muuttamiselle kiveykseksi kiinteistön [Peitetty]  kohdalla omalla kustannuksellaan edellä mainituin ehdoin. Kaupungilla on tarvittaessa oikeus poistaa kiveys, jos kaupunki myöhemmin suorittaa muutostöitä kadulla.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö