§ 36 Kallontien turvallisuuden parantaminen

Lataa 

PRIDno-2020-4095

Päätöspäivämäärä

13.7.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen, selvittänyt onnettomuustilastot, mitannut liikennemääriä ja ajonopeuksia kahdella eri ajanjaksolla sekä katselmoinut alueen Infran kunnossapitoyksikön kanssa.

Vuosina 2014-2019 Kallontien Uniluodon asuinalueesta länteen johtavalla tieosuudella tapahtui kolme poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, jotka kaikki olivat yksittäisonnettomuuksia eivätkä johtaneet henkilövahinkoihin. Pelastuslaitoksen v. 2020 tilastoissa ei ole liikenneonnettomuuksia kyseisellä tieosuudella.

Liikennemääriä ja ajonopeuksia mitattiin nopeusnäyttötaululla 1.-27.4.2020 sekä automaattisella liikennelaskurilla 16.-22.6.2020. Liikennemäärä oli ensimmäisellä mittausjaksolla n. 1540 ajon/vrk ja toisella jaksolla n. 1380 ajon/vrk. Määrät vastaavat normaalien kokoojakatujen liikennemääriä. Molemmilla mittauskerroilla n. 56% ajoneuvoista noudatti 40 km/h nopeusrajoitusta keskinopeuden ollessa n. 38 km/h. Enintään 15 km/h ylinopeutta ajoi 30% kuljettajista.

Katselmuksessa todettiin, että ajorata on melko kapea. Etenkin piennaralueet ovat erittäin kapeat ja osittain pensaskasvillisuuden valtaamat. Näkemät ovat erittäin hyvät. Katselmuksessa sovittiin, että Infran kunnossapitoyksikkö kunnostaa piennaralueet niin, että reunalle saadaan vähintään metrin kävelyalue. Sen sijaan 30 km/h nopeusrajoituksen laajentamista Kallon satama-alueelta Uniluotoon asti ei pidetty perusteltuna, sillä näin alhaisen ajonopeuden ylläpitäminen olisi pitkällä tieosuudella vaikeaa.

Päätös

Päätän toimittaa edellä esitetyn selonteon tiedoksi Mäntyluodon Asukasyhdistykselle. Infran kunnossapitoyksikkö vastaa sovituista toimenpiteistä.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö