§ 18 Kaventie pysäköintikielto

Lataa 

PRIDno-2019-5670

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä keskustellut tilanteesta Kaventien asukkaiden, pysäköinninvalvonnan, Itätuulen koulun rehtoreiden, salivarauksista vastaavien sekä poliisin edustajan kanssa. Kaventien liikenne- ja pysäköintiongelman pääasiallisin aiheuttaja on monitoimikeskuksen liikuntasalin iltakäyttäjien saattoliikenne. Liikuntasaliin kuljetaan ilta-aikaan rakennuksen Kaventien puoleisesta ovesta. Kaventie on lyhyt, kapea asuntokatu, jolloin salikäyttäjien tuonti- ja hakuliikenne nopeasti tukkii koko katutilan.

Salikäyttäjiä on ohjeistettu käyttämään saattoliikenteeseen ja pysäköintiin monitoimikeskuksen pysäköintialuetta, mutta ohjeistus ei ole parantanut tilannetta.

Taustaselvitysten perusteella Infrajohtaminen pitää pysäköintikieltoa sekä Päättyvän tien -merkkiä perusteltuina.

Alueella on lisäksi myöhemmin pidetty katselmus infrajohtamisen, kiinteistöjen ja koulun, salivarauksista vastaavan tahon sekä pysäköinninvalvonnan edustajien kanssa. Katselmuksessa on todettu, ettei pelkkä pysäköintikielto ole riittävä ratkaisu asiattoman liikenteen ja pysäköimisen ehkäisemiseksi. Infrajohtaminen on katselmuksessa esille tulleiden seikkojen perusteella laatinut suunnitelman koskien ajorajoituksia Kaventielle.

Päätös

Päätän, että Kaventielle toteutetaan liitteenä olevissa suunnitelmissa esitetyt pysäköinti- sekä ajorajoitukset.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö