§ 10 Kotihoidon pysäköintitunnusten periaatteet Porissa

Lataa 

PRIDno-2021-536

Päätöspäivämäärä

17.2.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmän käyttöönotosta on neuvoteltu Porin kaupungin teknisen toimen ja perusturvan edustajien kesken helmikuussa 2021. Neuvotteluissa on sovittu, että käytännön järjestelyistä sovitaan tarkemmin teknisen toimen palvelupäällikön sekä vanhuspalvelujen esimiehen kesken.

Kotihoidon pysäköintitunnusten käyttämistä varten on laadittu periaatteet, jotka on esitetty tämän päätöksen liitteenä.

Päätös

Päätän, että kotihoidon pysäköintitunnusten käyttämisessä noudatetaan liitteenä olevia periaatteita.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö