§ 5 Kuntalaisaloite, kävelytie Mäntyluoto-Kallo välille

Lataa 

PRIDno-2020-3249

Päätöspäivämäärä

9.2.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Vastaavan tyyppinen aloite on tehty kaupungille Mäntyluodon Asukasyhdistyksen toimesta kesällä 2020. Tuolloin aloitteessa toivottiin yleisesti liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä sekä nopeusrajoituksen alentamista Kallontielle.

Infrajohtaminen on selvittänyt viime vuosien liikenneonnettomuustilastot. Vuosina 2014-​2019 Kallontien Uniluodon asuinalueesta länteen johtavalla tieosuudella tapahtui kolme poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta,​ jotka kaikki olivat yksittäisonnettomuuksia eivätkä johtaneet henkilövahinkoihin. Pelastuslaitoksen v. 2020 tilastoissa ei ole liikenneonnettomuuksia kyseisellä tieosuudella.

Liikennemääriä ja ajonopeuksia mitattiin Kallontiellä nopeusnäyttötaululla 1.-​27.4.2020 sekä automaattisella liikennelaskurilla 16.-​22.6.2020. Liikennemäärä oli ensimmäisellä mittausjaksolla n. 1540 ajon/vrk ja toisella jaksolla n. 1380 ajon/vrk. Määrät vastaavat normaalien kokoojakatujen liikennemääriä. Molemmilla mittauskerroilla n. 56% ajoneuvoista noudatti 40 km/h nopeusrajoitusta keskinopeuden ollessa n. 38 km/h. Enintään 15 km/h ylinopeutta ajoi 30% kuljettajista.

Kesällä 2020 Infrajohtamisen ja Infran kunnossapidon yksiköt pitivät katselmuksen alueella. Katselmuksessa todettiin,​ että ajorata on melko kapea. Etenkin piennaralueet ovat erittäin kapeat ja osittain pensaskasvillisuuden valtaamat. Näkemät ovat erittäin hyvät. Katselmuksessa sovittiin,​ että Infran kunnossapitoyksikkö kunnostaa piennaralueet niin,​ että reunalle saadaan vähintään metrin kävelyalue. Piennaraluetta levennettiin Infran kunnossapitoyksikön toimesta kesällä 2020. Lisäksi Kallontielle asetettiin pysäköintikielto Uniluodosta Kallon suuntaan.

30 km/h nopeusrajoituksen laajentamista Kallon satama-​alueelta Uniluotoon asti ei pidetty perusteltuna,​ sillä näin alhaisen ajonopeuden ylläpitäminen olisi pitkällä tieosuudella vaikeaa. Mitatut ajonopeudet olivat pääasiassa maltillisia.

Päätös

Päätän toimittaa aloitteen tekijälle oheisen sekä aiemmin, kesällä 2020 tehdyn viranhaltijapäätöksen tiedoksi.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Inrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö