§ 40 Liikennemerkit Rako-Ojantien läpikulun estämiseksi

Lataa 

PRIDno-2021-1918

Päätöspäivämäärä

24.5.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen.

Tieliikennelain 71§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa:

1) maantielle toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella;

2) kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta;

3) muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.

Koska Rako-Ojantiellä ei ole tienhoitokuntaa, tienpitäjänä toimivat tien maanomistajat.

Kaupungin tulee suostumusta antaessaan kohdella tasapuolisesti eri osapuolia. Lähtökohtaisesti suostumus yksityisteille asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin annetaan, ellei mitään erityistä syystä suostumuksen eväämiseksi ole. Tässä tapauksessa suostumuksen antamiselle ei ole esteitä.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää kunnan suostumuksesta tienpitäjälle liikenteenohjauslaitteen asettamiseen (tieliikennelaki 10.8.2018/4, 71 §).

Päätän antaa suostumuksen kahden 'Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty' -merkin sekä "Koskee läpiajoa" (tai muulla vastaavalla tekstillä) -lisäkilven asettamiselle Rako-Ojantien molempiin päihin. Rako-Ojantien maanomistajien tulee hankkia ja asentaa liikennemerkit omalla kustannuksellaan.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö