§ 52 Liikenneturvallisuuden parantaminen Palokunnantiellä päiväkoti Taikurinhatun ympäristössä

Lataa 

PRIDno-2019-3644

Päätöspäivämäärä

2.8.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen, käsitellyt asiaa Porin liikennefoorumissa, tehnyt maastokatselmuksen sekä tarkkaillut saattoliikennettä. Kadun vastakkaisella puolella oleva pysäköintialue on Sampolan Lämpö ja Huolto Oy:n hallinnassa ja infrajohtaminen on neuvotellut  alueen käytöstä päiväkodin saattoliikenteeseen Sampolan Lämpö ja Huolto Oy:n kanssa.  

Taikurinhattuun lapsia vievät vanhemmat voivat käyttää Sampolan Lämpö ja Huolto oy:n alueella olevaa pysäköintialuetta huomioiden seuraavat asiat:

- Kortteli 32:ssa on Palokunnantien puolella alueita, jotka on varattu kunnossapidon töitä varten. Sampolan Lämpö ja Huolto Oy ei vastaa vahingoista, mikäli joku törmää autollaan lavaan tai muuhun säilytyksessä olevaan materiaaliin. 
- alueella on talvisin lumen läjitystä
- merkityt parkkipaikat ovat Porin YH-asuntojen varattuja paikkoja

Kadun ylityskohdassa ei ole tällä hetkellä suojatietä ja Lapsia-merkit ovat melko kaukana päiväkodista. Ylityskohdan turvallisuutta parannetaan rakentamalla suojatie Palokunnantien yli, siirtämällä Lapsia-merkit näkyvämpiin paikkoihin sekä lisäämällä merkkien yhteyteen tärinäraidat. 

 

Päätös

Päätän, että parannetaan Palokunnantien turvallisuutta Päiväkoti Taikurinhatun ympäristössä toteuttamalla suojatie, siirtämällä Lapsia-merkit ja toteuttamalla tärinäraidat liitteenä olevan periaatekuvan mukaisesti. Lasten vanhemmat voivat käyttää kadun vastapuolella olevan pysäköintialueen vapaana olevia autopaikkoja. Tiedottamisesta lasten vanhemmille vastaa päiväkodin henkilökunta. Järjestely toteutetaan investoinnilta  14130328 Liikenneturvallisuushankkeet. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö