§ 68 Liikenneturvallisuustoimenpiteet Palokunnanpuistokatu-Koivistonpuistikko

Lataa 

PRIDno-2020-4910

Päätöspäivämäärä

22.12.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut mahdollisuuksia parantaa koululaisten liikenneturvallisuutta Uudenkoiviston koulun lähiympäristössä.

Asiasta on lisäksi keskustelu Porin liikennefoorumin kokouksessa poliisin, autokouluyhdistyksen, ajotutkinnon vastaanottajana toimivan Ajovarman sekä ammattiautoilijoiden kanssa. Foorumissa todettiin, että suurimman liikenneturvallisuusriskin koulun läheisyydessä muodostaa koululaisten saattoliikenne.

Hidastekorokkeita ei voida kiinteistöjen omistajien vastustuksen johdosta toteuttaa. Hyväksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi on todettu suojateiden havaittavuuden parantaminen massamerkinnöillä toteutettavien tärinäraitojen sekä suojatiemerkkien yhteyteen asennettavien huomiovarsien avulla.

Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan liikenneturvallisuustoimenpiteistä.

Päätös

Päätän, että Palokunnanpuistokadulle ja Koivistonpuistikolle toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetyt liikenneturvallisuustoimenpiteet. Toimenpiteen vaikutuksia seurataan ja päätöksiä mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehdään sen perusteella.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö