§ 70 Lupa alueellisen nopeusrajoituksen asettamiselle, Egyptinkorventie

Lataa 

PRIDno-2019-2998

Päätöspäivämäärä

8.11.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen. Yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä ts. tien omistaja tai hoitokunta saatuaan siitä tieliikennelain 51 §:n mukaisen kunnan suostumuksen. Kunta ei voi ilman pätevää syytä sitä evätä.

Egyptinkorventie on viime vuosina saanut kaupungin tienhoitoavustusta.

Anomuksesta poiketen nopeusrajoitus tulee toteuttaa alueellisena, eli merkeillä nro 363 (Nopeusrajoitusalue) ja merkillä nro 364 (Nopeusrajoitusalue päättyy).

Päätös

Päätän antaa Egyptinkorventien tiekunnalle tieliikennelain edellyttämän kunnan suostumuksen omalla kustannuksellaan asettaa alueellinen 30 km/h nopeusrajoitus (merkki nro 363) sekä sen päättymistä osoittava merkki (nro 364) anomuksen mukaiseen paikkaan.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö