§ 40 Lupa hulevesiliittymän rakentamiselle Porin kaupungin katukuivatuskaivoon

Lataa 

PRIDno-2019-2967

Päätöspäivämäärä

24.7.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen ja hyväksyy kaivon rakentamisen.

As Oy Porin Korventie 1 saa luvan rakentaa hulevesiliittymän Aatunpuiston puolella, tontin kohdalla sijaitsevaan kaupungin puiston kuivatuskaivoon. Kaupungin hulevesikaivoon liittyvien putkien rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kiinteistölle. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa tulee noudattaa Infra Ryl 2010 (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) mukaisia laatuvaatimuksia ja katualue tulee työn suorituksen jälkeen palauttaa vähintään työtä edeltävälle tasolle. Kiinteistö liittyy ritiläkannelliseen hulevesikaivoon täysin omalla vastuullaan eikä Porin kaupunki ole missään ongelmatilanteissa vastuussa kiinteistön omistajalle. Liittymän kartoituksen hoitaa Porin kaupungin mittauspalvelu ja kiinteistön omistajan tulee tehdä kartoituspyyntö mittaustyönjohtaja Ari Puonnille  (ari.puonti@pori.fi)  p.044 701 5064.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on tehtävä ennen töiden aloittamista katutyöilmoitus asiakaspalvelupiste Porinaan, Yrjönkatu 6B. Tämä päätös (sijoituslupa) on liitettävä katutyöilmoitukseen.

Päätös

Päätän, että As Oy Porin Korventie 1 saa luvan rakentaa hulevesiliittymän Aatunpuiston puolella, tontin kohdalla sijaitsevaan kaupungin puiston kuivatuskaivoon edellä mainituin ehdoin.

 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö