§ 65 Lupa hulevesiliittymän rakentamiselle Porin kaupungin katukuivatuskaivoon

Lataa 

PRIDno-2019-4738

Päätöspäivämäärä

2.10.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen ja hyväksyy liittymän rakentamisen.

Kaupungin hulevesikaivoon liittyvien putkien rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kiinteistölle. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa tulee noudattaa Infra Ryl 2010 (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) mukaisia laatuvaatimuksia ja katualue tulee työn suorituksen jälkeen palauttaa vähintään työtä edeltävälle tasolle.

Kiinteistö liittyy ritiläkannelliseen hulevesikaivoon täysin omalla vastuullaan eikä Porin kaupunki ole missään ongelmatilanteissa vastuussa kiinteistön omistajalle

Päätös

Päätän, että Timo ja Eija Kulju saavat luvan rakentaa hulevesiliittymän Tapionkatu 31 kohdalla sijaitsevaan kaupungin katukuivatuskaivoon edellä mainittuja perusteita noudattaen.

Liittymän kartoituksen hoitaa Porin kaupungin mittauspalvelu ja kiinteistön omistajan tulee tehdä kartoituspyyntö mittaustyönjohtaja Ari Puonnille (ari.puonti@pori.fi)  p.044 701 5064. Kiinteistön omistajan tai haltijan on tehtävä ennen töiden aloittamista katutyöilmoitus asiakaspalvelupiste Porinaan, Yrjönkatu 6B.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, tekninen toimi, infrayksikkö, infrajohtaminen

Organisaatiotieto

Infrayksikkö