§ 34 Lupa katukuivatuksen muuttamiselle kiinteistön 609-50-4-10 kohdalla

Lataa 

PRIDno-2020-3117

Päätöspäivämäärä

8.7.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen ja hyväksyy kuivatusjärjestelmän muutokset. Tonttiliittymä voidaan sijoittaa asemakaavan mukaisesti ritiläkannellisen kaivon kohdalle korottamalla hulevesikaivo tonttiliittymän tasoon, vaihtamalla ritiläkansi umpikanneksi ja rakentamalla ojarummut kaivosta molemmin puolin liittymää. Ojarumpuna käytetään 250mm T8 luokan putkea ja niiden rakentaminen kuuluu kiinteistölle. Porin kaupunki vastaa hulevesikaivon korottamisesta, sekä kaivonkannen vaihdosta.

Kuivatusmuutosten kartoituksen hoitaa Porin kaupungin mittauspalvelu ja kiinteistön omistajan tulee tehdä kartoituspyyntö mittaustyönjohtaja Ari Puonnille (ari.puonti@pori.fi) p,044 701 5064

Mikäli kiinteistön omistaja tekee putkityöt katualueella eri aikaan kuin kaupungin kaivotyöt tehdään, on työstä tehtävä katutyöilmoitus asiakaspalvelupiste Porinaan, Yrjönkatu 6B.

Päätös

Päätän antaa suostumuksen katukuivatuksen muuttamiselle edellä mainituin kriteerein.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö