§ 64 Lupa liittymähaarojen puomien pystyttämiseksi Vasikkarintie 244

Lataa 

PRIDno-2019-4694

Päätöspäivämäärä

29.10.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen. Asiaa on käsitelty myös käräjäoikeudessa, jossa asiasta on annettu tuomio 13.9.2019. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan kiinteistöllä ei ole oikeutta asettaa liikennettä rajoittavia puomeja.

Päätös

Päätän perua aiemman, 30.9.2019 antamani suostumuksen, kiinteistö Oy Kumelle asettaa omalla kustannuksellaan puomit kiinteistölle johtavalle tieoikeudelle. Mikäli oikeus myöhemmin katsoo kiinteistön olevan oikeutettu puomien asettamiseen, voi kiinteistö anoa uudelleen suostumusta kaupungin tienpitäjältä.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö