§ 48 Noormarkun keskustassa kevyenliikenteen väylien parantaminen

Lataa 

PRIDno-2019-3606

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja toteaa seuraavaa:

Kuurintien ja Mäkelänkujan risteysalueen kevyen liikenteen turvallisuudesta on Porin kaupunkia lähestytty jo aiemminkin. Asiaa on tutkittu ja todettu parannustoimenpiteiden tarve. Infrajohtaminen on laatinut suunnitelman suojatien sekä pyörätieosuuden toteuttamisesta Kuurintien - Mäkelänkujan risteykseen. Toimenpiteiden toteutus on ajoitettu loppuvuoteen 2020.

Palokujan jalkakäytävän jatkaminen otetaan harkintaan tulevien vuosien investointiohjelmaa laadittaessa.

Aloitteessa mainittu Finpyyntien kevyen liikenteen ylitys Isokoivukujan kohdalla olevalle linja-autopysäkille koskee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimaa tietä, jonka osalta palaute tulee toimittaa ELY-keskukselle, esimerkiksi palauteväylän kautta: https://palautevayla.fi/aspa.

Päätös

Päätän, että aloitteen tekijälle toimitetaan tämä tiedoksianto.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö