§ 48 Nopeusrajoituksen muuttaminen Satakunnankatu/Luvianpuistokatu kiertoliittymässä

Lataa 

PRIDno-2019-2963

Päätöspäivämäärä

25.7.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi, käsitellyt asiaa Porin liikennefoorumissa ja neuvotellut ratkaisuvaihtoehdoista poliisin kanssa. Infrajohtaminen esittää, että kiertoliittymän alueella nopeusrajoitus alennetaan 40 km/h:sta 30 km/h:iin, nopeusrajoitusta korostetaan tärinäraidoilla ja ajoratamerkinnöillä. Samassa yhteydessä kaistaopasteita täsmennetään niin, että lännen suunnasta myös vasempaa kaistaa tulevat voivat kääntyä etelän suuntaan. Järjestely toteutetaan investoinnilta 14130328 Liikenneturvallisuushankkeet.     

Päätös

Päätän, että Satakunnankatu/Luvianpuistokatu kiertoliittymän alueen nopeusrajoitus muutetaan 30 km/h:iin ja kaistaopastusta muutetaan liitteinä olevien periaatekuvan ja mitoituskuvan mukaisesti.   

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö