§ 38 Nopeusrajoitukset Söörmarkun eritasoliittymän ympäristössä

Lataa 

PRIDno-2020-4266

Päätöspäivämäärä

7.8.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Hatanpääntie on järjestelyjen yhteydessä muuttunut kaupungin hoidossa olevaksi yksityistieksi ja katuyhteys Kotometsäntieltä Hatanpääntielle on katkaistu. Sekä Kotometsäntiellä että Hatanpääntiellä on nopeusrajoitus 40 km/h. Infrajohtaminen on varmistanut, että ELY asettaa 40 km/h aluenopeusrajoitusmerkit taajamerkin alkamisen ja päättymisen jälkeen. Näiden järjestelyjen myötä Kotometsäntiellä oleva 40 km/h aluenopeusrajoituksen alkamis- ja päättymismerkki jää tarpeettomaksi ja voidaan poistaa. Kadun katkaisukohtaa korostetaan heijastimilla varustetulla aidalla tai pollareilla, jotka mahdollistavat kävelyn ja pyöräilyn. Kaupungin hoidossa olevalta yksityistieltä (Hatanpääntie) poistetaan ajoneuvolla ajo kielletty merkki ja sen yhteydessä olevat nopeusrajoitus ja lisäkilvet. Yksityistiellä, joka saa kaupungin avustusta tai on kaupungin hoidossa, ei voi yksityistielain mukaan rajoittaa liikennettä.      

Päätös

Päätän, että tarpeettomiksi jääneet liikemerkit Hatanpääntieltä ja Kotometsäntieltä poistetaan ja että Kotometsäntien katkaisukohta merkitään aidalla tai pollareilla, jotka mahdollistavat kävelyn ja pyöräilyn liitteenä olavn periaatekuvan mukaisesti.   

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies (liikenneinsinöörin sijainen), Tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö