§ 75 Nopeusrajoitus Seljantielle

Lataa 

PRIDno-2019-579

Päätöspäivämäärä

22.11.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä tehnyt maastokatselmuksen alueella. Pistemäistä, alennettua nopeusrajoitusta ei pidetä tarkoituksenmukaisena, koska kapealla asuntokadulla lapset saattavat tulla myös pihoilta yllättäen autoilijan eteen. Kokemusten perusteella on myös huomattu, että tällaisilla asuntoalueilla lapset usein jopa leikkivät ajoradalla. Sen sijaan infrajohtaminen pitää perusteltuna, että asuntoalueelle asetetaan yleisesti alennettu nopeusrajoitus. Kaupunki on linjannut, että asuntokaduille toteutetaan tarpeen mukaan alueellisia, 30 km/h nopeusrajoituksia.

Päätös

Päätän, että Seljantielle ja Vanhakartanontielle asetetaan alueellinen 30 km/h nopeusrajoitus liitteenä olevan periaatekuvan mukaisesti.

Allekirjoitus

Eija Riihimäkii, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö