§ 73 PÄÄTÖS KIINTEISTÖN 415-0001-1752 SALAOJAN LIITTÄMISESTÄ HULEVESIKAIVOON OSOITEESSA KÄENKUJA 7, PORI

Lataa 

PRIDno-2019-5314

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on tutkinut anomuksen sekä käynyt kohteessa 22.10.2019 ja päättänyt myöntää luvan hakijalle kiinteistön salaojituksen liittämisestä katualueen hulevesikaivoon seuraavin ehdoin:

Kaupunki ei vastaa kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat kaupungin sadevesikaivon ja sen laskuputken toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston muutoksista. Kiinteistön salaojat on yhdistettävä kiinteistöllä yhteen salaojakaivoon, josta hakija voi liittää sen sadevesikaivoon yhdellä salaojaputkella. Vahinkojen välttämiseksi tontin salaojakaivoon suositellaan padotusventtiilin asentamista.

Ennen rakentamista liittyjän tulee hakea kaupungilta katutyölupaa.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia tontin hulevesi- ja salaojaratkaisujen toimivuudesta ja mahdollisista tarvittavista muutoksista omalla kustannuksellaan.

Päätös

Päätän antaa hakijalle suostumuksen kiinteistön 415-0001-1752 salaojan liittämisestä hulevesikaivoon kiinteistöjen 415-0001-1752 ja 415-0001-1753 rajalla omalla kustannuksellaan, ehdolla, että kaupunki ei vastaa kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat salaojan tai hulevesikaivon toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston muutoksista.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö