§ 20 Paarnoorintien turvallisuuden parantaminen

Lataa 

PRIDno-2019-429

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä käynyt katselmoimassa kohdetta useaan otteeseen.

Infrajohtaminen toteaa, että Paarnoorintien bussipysäkeillä on nykyisellään olemassa vaihtelevan tasoiset odotustilat käytettävissä olevasta katualueesta riippuen. Katualue ei anna mahdollisuuksia leveämpien odotustilojen rakentamiseen.

Poliisin tietoon ei ole Paarnoorintieltä viimeisen viiden vuoden aikana tullut kuin yksi yksittäisonnettomuus, joka tapahtui Paarnoorintien - Lehtitien risteyksessä. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ei ole vv. 2015-2019 ollut.

Paarnoorintiellä on tehty liikennemäärä- ja ajonopeusmittauksia 20.-22.1.2020 välisenä aikana. Keskivuorokausiliikenne tänä aikana oli n. 900 ajon/vrk. 31% kuljettajista noudatti 50 km/h nopeusrajoitusta, ja ylinopeutta ajavista noin 60% ajoi maksimissaan 65 km/h nopeutta. Päiväaikaan keskinopeudet olivat 50-60 km/h välillä, ja pahimmat ylinopeudet tapahtuivat ilta-/yöaikaan.

Infrajohtaminen on laatinut suunnitelman Paarnoorintien turvallisuuden parantamiseksi. Kaikkien bussipysäkkien yhteyteen lisätään suojatie niin, että suojatiemerkkeihin asennetaan huomiovarret. Lisäksi Paarnoorintien nopeusrajoitus alennetaan 40 km/h:iin taajama-alueen kohdalla. Sivukaduilla on nykyisellään 30 km/h aluenopeusrajoitukset.

Kaupungin linjaus on, ettei pääkatuverkolle ajohidasteita toteuteta. Näin ollen infrajohtaminen ei esitä hidasteiden toteuttamista Paarnoorintielle.

Päätös

Päätän, että Paarnoorintielle toteutetaan liitteenä olevassa suunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö