§ 62 Päätös kiinteistön hulevesien liittämisestä hulevesikaivoon osoitteessa Aarnintie 5, Pori

Lataa 

PRIDno-2021-3937

Päätöspäivämäärä

29.9.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on tutkinut anomuksen ja päättänyt myöntää luvan hakijalle kiinteistön kaakkoisosassa hulevesien liittämisestä hakemuksen karttaliitteessä esitettyyn katualueen hulevesikaivoon seuraavin ehdoin:

Kaupunki ei vastaa kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat kaupungin sadevesikaivon ja sen laskuputken toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston muutoksista. Kiinteistön hulevesiputki on yhdistettävä teknisen toimialan hulevesikaivoon korkeudella, joka ylittää hulevesikaivosta lähtevän hulevesiputken korkeuden. Tietojen mukaan lähtevän hulevesiputken Ø150mm korkeus on +4.57 ja hulevesikannen korkeus on +6.56. Liitettävän putken halkaisija ei saa ylittää Ø 150mm. Hakijan tulee tarkastaa kadun hulevesikaivosta lähtevän putken vesijuoksun korkeus ennen töihin ryhtymistä. Vahinkojen välttämiseksi tontin salaojakaivoon suositellaan padotusventtiilin asentamista.

Kaupungin hulevesikaivoon liitettävien putkien rakentaminen ja kunnossapito kuuluu kiinteistölle. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa tulee noudattaa Infra Ryl 2010 (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) mukaisia laatuvaatimuksia ja katualue tulee työn suorituksen jälkeen palauttaa vähintään työtä edeltävälle tasolle.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia tontin hulevesi- ja salaojaratkaisujen toimivuudesta ja mahdollisista tarvittavista muutoksista omalla kustannuksellaan.

Hulevesiliittymän kartoituksen hoitaa Porin kaupungin mittauspalvelut ja luvan hakijan tulee tehdä kartoituspyyntö maastotyöpäällikkö Olli-Pekka Ihalaiselle (olli-pekka.ihalainen@pori.fi) p.044 701 1853. Kiinteistön omistajan tai haltijan on tehtävä ennen töiden aloittamista katutyöilmoitus asiakaspalvelupiste Porinaan, Yrjönkatu 13.

Päätös

Päätän antaa hakijalle suostumuksen kiinteistönsä Aarnintie 5 hulevesien liittämiseksi kiinteistön kohdalla olevaan hulevesikaivoon omalla kustannuksellaan ehdolla, että kaupunki ei vastaa kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat hulevesikaivon toimimattomuudesta tai kaupungin verkoston muutoksista.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö