§ 67 Päätös piennaralueen päällystämisestä Puunaulapolun katualueella, As Oy Baritonin ja As Oy Tenorin osalle

Lataa 

PRIDno-2021-5074

Päätöspäivämäärä

1.11.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Kiinteistön haltijoiden tulee toteuttaa edellä mainitut työt omalla kustannuksellaan ja kiinteistön haltijoiden tulee huolehtia päällystettävän piennaralueen kunnossapidosta. As Oy Bariton on sitoutunut vastaamaan kaikista asfaltointiin liittyvistä kustannuksista. Lisäksi tulee ennen asfaltointia varmistaa, että katualueen kuivatus toimii myös asfaltoinnin jälkeen suunnitellulla tavalla.

Porin kaupunki ei vastaa piennaralueen päällystämisestä aiheutuvista vahingoista kiinteistöille tai kiinteistöjen rakennelmille. Lisäksi Porin kaupunki ei korvaa mahdollista tulevista, katualueen piennaralueen muutoksista hakijoille.

Ennen töihin ryhtymistä on kiinteistön haltijan haettava katutyölupa palvelupiste Porinasta, osoite Yrjönkatu 12, Pori, tai Porin kaupungin internetsivujen kautta.

Päätös

Päätän antaa As Oy Baritonille luvan piennaralueen päällystämiseen Puunaulapolun katualueella tonttien [Peitetty], [Peitetty] ja [Peitetty] kohdalla omalla kustannuksellaan edellä mainittujen perusteiden mukaisesti.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö