§ 33 Päätös sadevesikaivon rakentamisesta osoitteeseen Siementie 9 tonttien numero 5 ja 6 rajalle

Lataa 

PRIDno-2019-3174

Päätöspäivämäärä

20.6.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on tutkinut anomuksen ja päättänyt rakentaa teknisen toimialan kustannuksella uuden sadevesikaivon tontin 5 ja 6 rajalle anomuksen liitteenä olleen esityksen mukaisesti. Sadevesikaivo liitetään paalulla 207.77 jo olemassa olevaan sadevesikaivoon M Ø250 sadevesiputkella ja olemassa oleva kaivo korotetaan ja varustetaan 40t umpikannella tonttiliittymän yläpintaan asti.

Liittymisputken koko ei saa ylittää 250mm ja putki on tarvittaessa routaeristettävä. Putken vesijuoksun korkeus ei saa alittaa korkeustasoa +4.97. Routaeristys on toteutettava, mikäli putken peitesyvyys ei ylitä 1,6 metriä.

Kiinteistön omistajan tulee rakentaa tontin ajoliittymään sivuojarumpu, jonka koko tulee olla vähintään Ø250 mm ja rummun päiden tulee olla ojan pohjan korkeudessa.

Ennen liittymän rakentamista liittyjän tulee olla yhteydessä teknisen toimialan infrarakentamisen yksikköön hulevesikaivon rakentamisesta.

Päätös

Päätän, että tekninen toimiala rakentaa kustannuksellaan sadevesikaivon katualueelle tonttien 609-089-0004-0005 ja 609-089-0004-0006 rajalle ja yhdistää sen sadevesiputkella paalulle 207.77 rakennettuun sadevesikaivoon.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö