§ 17 Painorajoitus Pormestarinpolulla olevalle puusillalle

Lataa 

PRIDno-2019-2457

Päätöspäivämäärä

13.5.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Pormestarinpolku on asemakaavassa merkitty merkinnällä pp/h eli jalakulku- ja pyörätie, jossa huoltoajo on sallittu. Huoltoajon kannalta on tarpeellista merkitä, minkä panoisella ajoneuvolla sillalle saa ajaa. Tämä on erityisen tärkeätä Kirjurinluodossa järjestettävien yleisötapahtumien aikana.

Pormestarinpolulla olevalle puusillalle teetettiin talvella 2019-2020 kantavuusselvitys ja laajempi yleistarkastus. Laajennetun yleistarkastuksen perusteella sillalle laadittiin korjaussuunnitelma, missä tukiseinien taustat ja etuluiskat täytetään sekä tulopenkereiden päällystevauriot korjataan. Korjaustyöt toteutettiin kaupungin toimesta maaliskuussa 2020.

Kantavuusselvitys- ja yleistarkastusraportti valmistui huhtikuussa 2020. Tehtyjen rakenteellisten tarkasteluiden perusteella liikennemerkillä osoitettavaksi painorajoitukseksi suositeltiin 18 tonnia. Painorajoitus edellyttää lisäksi sitä, etteivät sillalla aiemmin havaitut eroosiovauriot uusiudu. Laajennetun yleistarkastuksen perusteella eroosiovaurioiden etenemistä on syytä seurata korjaustoimista huolimatta tulevissa tarkastuksissa ja esimerkiksi rankkasateiden sekä uoman mahdollisen vedenpinnan nousun jälkeen.

 

 

Päätös

Päätän asettaa Pormestarinpolun puusillalle liitteenä olevan periaatekuvan mukaisen painorajoituksen. 

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö