§ 25 Palstakalliontien kevyenliikenteen väylä / liikennesuunnitelma

Lataa 

PRIDno-2020-6092

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Teknisen toimialan työohjelman mukainen suunnitelma.

 

Toimivallan peruste:

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö