§ 51 Pelle Miljoonantien pysäköintikielto

Lataa 

PRIDno-2021-2551

Päätöspäivämäärä

13.7.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja pitää pysäköintikieltoa perusteltuna. Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäköintikiellon toteuttamiseksi.

Päätös

Päätän, että Pelle Miljoonantielle toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetty pysäköintikielto.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö