§ 4 Peltoniemen yksityistien painorajoitus

Lataa 

PRIDno-2020-5383

Päätöspäivämäärä

8.1.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä ts. tien omistaja tai tienhoitokunta saatuaan siitä tieliikennelain 71 §:n mukaisen kunnan suostumuksen. Kunta ei voi ilman pätevää syytä sitä evätä.

Infrajohtaminen on keskustellut asiasta yksityistieavustuksista vastaavan hallintopäällikön kanssa. Hallintopäällikön kanta on, että painorajoitus voidaan tielle asettaa eikä tämä vaikuta kunnan avustukseen. Jos kuitenkin myöhemmin ilmenee, että muusta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle tai liikenneturvallisuudelle, voidaan avustettavan tien käyttö kunnan suostumuksella muiden kuin tieosakkaiden hyväksi kieltää tai sitä rajoittaa taikka avustettava tie sulkea. Tällaisessa tapauksessa tulee tienhoitokunnan tehdä kunnalle uusi anomus, ja kunta pyytää ennen tällaisen suostumuksen antamista toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta lausunnon.

Edellä esitettyyn perustuen infrajohtaminen antaa kaupungin suostumuksen painorajoituksen asettamiseksi Peltoniemen yksityistielle tienhoitokunnan anomuksen mukaisesti. Merkkijärjestelyjen toteuttaminen, kustannukset sekä ylläpito kuuluvat tienpitäjälle.

Päätös

Päätän antaa Peltoniemen yksityistien tienhoitokunnalle tieliikennelain edellyttämän kunnan suostumuksen omalla kustannuksellaan asettaa anomuksen mukaisen painorajoituksen 30tn yhdistelmäpainolla ja lisäkilvellä "Korkeammat painot tiehoitokunnan luvalla".

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö