§ 44 Peräsimentien bussipysäkin kunnostaminen

Lataa 

PRIDno-2021-1159

Päätöspäivämäärä

17.6.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Tekninen toimiala päättää aina vuosittain keväällä joukkoliikenneviranomaisen kanssa bussipysäkkiympäristöön tehtävistä toimenpiteistä, mukaan lukien uudet tai poistettavat pysäkit ja pysäkkikatokset sekä pysäkkikatosten korjaamisen. Keväällä 2021 sovittiin kuluvan vuoden toimenpiteistä. Peräsimentien keskustan puoleisessa päässä olevan pysäkkikatoksen uusiminen on mukana v. 2021 toimenpidelistalla.

Päätös

Päätän, että Peräsimentien keskustan puoleisessa päässä oleva bussipysäkkikatos uusitaan v. 2021 osana bussipysäkkiympäristöön tehtäviä parannustoimenpiteitä.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö