§ 54 Pysäkkijärjestelyt 2021

Lataa 

PRIDno-2021-2734

Päätöspäivämäärä

13.7.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Infrajohtaminen on tutkinut esitykset sekä tehnyt maastokatselmuksia yhdessä Infran kunnossapitoyksikön kanssa. Infrajohtaminen on laatinut suunnitelmat sovituista pysäkkitoimenpiteistä. Pysäkkimuutoksista (pysäkin poisto,​uusi pysäkki,​katoksen poisto,​uusi katos) viedään tarvittaessa tiedot kansalliseen Digiroad-​järjestelmään. Infran kunnossapitoyksikkö toimittaa tarketiedon tehdyistä toimenpiteistä Infrajohtamiseen liikenneinsinöörille ja suunnitteluavustajalle.

Päätös

Päätän,​että paikallisliikenteen pysäkki-​infraa koskevat toimenpiteet toteutetaan liitteenä olevan suunnitelman sekä siihen liittyvien suunnitelmakuvien mukaisesti.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö