§ 59 Pysäköinnin aikarajoitus Vapaudenkadulle

Lataa 

PRIDno-2019-3790

Päätöspäivämäärä

10.9.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen, tehnyt maastokatselmuksen ja neuvotellut pysäköinninvalvonnan ja infran kunnossapidon kanssa. Lisäksi on kuultu Porin Mieslaulun talon edustajaa.

Aikarajoituksen asettaminen on perusteltua. Porin kaupunginvaltuuston hyväksymän Porin pysäköintipolitiikka 2030 -raportin mukaan keskusta-alueelle asetetaan pysäköinnin aikarajoitus, joka on vähintään 24  tuntia. Aloitteessa esitetty 3 tunnin aikarajoitus ei ole riittävä, koska esimerkiksi Porin Mieslaulun talolla on tilaisuuksia, joissa pysäköintitarve on pidempi. Katualueella on myös tarvetta asukaspysäköinnille, koska tonteilla ei ole riittävästi autopaikkoja. 24 tunnin aikarajoitus estää kuitenkin ajoneuvojen pitkäaikaisen säilyttämisen katualueella.

Päätös

Päätän, että Vapaudenkadulle asetetaan liitteenä olevan periaatekuvan mukainen pysäköinnin aikarajoitus.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö