§ 45 Pysäköintijärjestely Hansakatu ja Opettajainkatu

Lataa 

PRIDno-2019-2964

Päätöspäivämäärä

24.7.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut esityksen ja pitää sitä perusteltuna. Esitetty järjestely on nykyisen käytännön mukainen ja helpottaa myös kunnossapitoa. Infrajohtaminen esittää, että samassa yhteydessä täsmennetään Opettajainkadun pysäköintijärjestelyjä.    

Päätös

Päätän, että Hansakadulle ja Opettajainkadulle asetetaan 24 h aikarajoitus liitteenä olevan periaatekuvan mukaisesti.  

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö