§ 51 Pysäköintijärjestely Piilotie

Lataa 

PRIDno-2019-3643

Päätöspäivämäärä

2.8.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja pitää sitä perusteltuna. Katu on 5 metriä leveä ja kadun varteen pysäköidyt autot kaventavat kadun niin, että pelastustien kriteerit eivät täyty. 

Päätös

Päätän asettaa Piilotielle pysäköintikiellon liittenä olevan periaatekuvan mukaisesti. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö