§ 20 Pysäköintijärjestely Uusikoivistontie

Lataa 

PRIDno-2019-2787

Päätöspäivämäärä

28.5.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja tehnyt ehdotuksen Uusikoivistontien pään pysäköintijärjestelyjen tilapäisestä muuttamisesta niin, että osa pysäköintipaikoista muutetaan maksuttomiksi, aikarajoitetuiksi pysäköintipaikoiksi arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 8-16. Infrajohtaminen on tehnyt maastokatselmuksen yhdessä hakijan kanssa, kuullut Keskuskartanon isännöitsijää sekä neuvotellut pysäköinninvalvonnan kanssa. Osa pysäköintipaikoista jää maksullisiksi 3. vyöhykkeen pysäköintipaikoiksi, jotka palvelevat mm. kokopäivästä työmatkapysäköintiä (20 €/kk).   

Päätös

Päätän muuttaa Uusikoivistontien pään pysäköintijärjestelyjä liitteenä olevan periaatekuvan mukaisesti tilapäisesti, siihen asti kunnes Keskuskartanon työmaa valmistuu. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö