§ 14 Pysäköintijärjestely Varusmiehentie

Lataa 

PRIDno-2019-587

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Käytyjen neuvottelujen pohjalta infrajohtaminen esittää, että Varusmiehentie 4 kohdalle asetetaan pysäköintikielto 18 metrin matkalle liitteenä olevan periaatekuvan mukaisesti. Koska vallitseva käytäntö Porissa on, että asuntoalueille ei pysäköintikieltoja pääsääntöisesti aseteta, infrajohtaminen esittää, että hakija maksaa liikennemerkin asentamisesta aiheutuvat kustannukset. Ehdotettu järjestely sopi hakijalle. Merkki asennetaan, kun päätöksen oikaisuvaatimusaika on päättynyt. Merkin paikka tarkentuu asennuksen yhteydessä.   

Päätös

Päätän asettaa pysäköintikiellon Varusmiehentie 4 paritalon kohdalle liitteenä olevan periaatekuvan mukaisesti.  

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö