§ 81 Pysäköintikiellon toteuttaminen Kielokadulle

Lataa 

PRIDno-2019-3814

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja käsitellyt asiaa myös Porin Liikennefoorumin kokouksessa. Foorumi kannatti pysäköintikieltoa, jonka myötä kadulle tulee niin paljon tilaa, ettei jalkakäytävälle pysäköinnin salliminen ole enää tarpeellista.

Aloitteen toisessa osassa esitettiin hidasteita tai korotettuja risteysalueita Tapionkadun, Kustaanpolun ja Päärnäistenkadun suojateiden kohdalle. Esitetyissä paikoissa ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta onnettomuutta viiden vuoden tarkastelujaksolla, mutta näkemät ovat kieltämättä huonot.

Infrajohtaminen pitää pysäköintikiellon toteuttamista perusteltuna. Sen sijaan hidasteille tai korotetuille risteysalueille ei nähdä riittävää perustelua. Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäköintikiellon toteuttamiseksi.

Päätös

Päätän asettaa Kielokadulle liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetyn pysäköintikiellon. Lisäksi Kielokadun suojatiemerkkeihin lisätään huomiovarret ja merkkien sijoitusta parannetaan niissä kohdissa, joissa suojatiemerkki on vaikeasti havaittavissa.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö