§ 2 Pysäköintikiellon toteuttaminen Outokummuntielle

Lataa 

PRIDno-2019-3850

Päätöspäivämäärä

14.1.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä tehnyt maastokatselmuksen, jossa todettiin pysäköintiä tapahtuvan, mutta ettei siitä asiantuntijan näkemyksen perusteella näyttänyt olevan haittaa muulle liikenteelle. Porin liikennefoorumi ei myöskään pitänyt pysäköintiä ongelmallisena.

Infrajohtaminen on lisäksi mitannut liikennemäärät ja ajonopeudet sekä tutkinut viime vuosina tapahtuneet onnettomuudet. Liikennemittaus tehtiin joulukuussa 2019, ja liikennemäärä oli tällöin 2855 ajoneuvoa/vrk. 58% kuljettajista ajoi 40 km/h nopeusrajoituksen mukaisesti, ja maksimissaan 15 km/h ylinopeutta ajoi 41%. Suuria ylinopeuksia ei ollut. Viiden viime vuoden (2014-2018) aikana katuosuudella on tapahtunut kaksi onnettomuutta, joista toinen oli mopedilla kaatuminen ja toinen henkilöautolla ajo päin pysäköityä ajoneuvoa. Molemmat onnettomuudet johtivat henkilövahinkoihin.

Infrajohtaminen ei pidä perusteltuna asettaa pysäköintikieltoa aloitteessa esitetyn mukaisesti Joukahaisentien ja Luodontien väliselle osuudelle. Sen sijaan infrajohtaminen pitää perusteltuna asettaa pysäköintikielto Radioasemantien risteyksen läheisyyteen erityisesti koululaisten käyttämän suojatien turvallisuuden takaamiseksi. Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäköintikiellon toteuttamisesta.

Päätös

Päätän asettaa Outokummuntielle liitteenä olevan periaatekuvan mukaisen pysäköintikiellon.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö