§ 19 Pysäköintirajoitukset Yrjönkadun - Valtakadun risteysalueella

Lataa 

PRIDno-2020-2352

Päätöspäivämäärä

29.4.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut asiaa, ja pitää aikarajoitettua pysäköintiä toteuttamiskelpoisena.

Infrajohtaminen on laatinut suunnitelman, jonka mukaan Yrjönkadun puolella oleva vinopysäköinti muutetaan 30 minuutin aikarajoitetuksi pysäköinniksi, ja samalla Valtakadun puoleiset kadunvarsipaikat muutetaan maksullisiksi.

Päätös

Päätän, että Yrjönkadun - Valtakadun risteysalueelle toteutetaan liitteenä olevan periaatekuvan mukaiset pysäköintirajoitukset.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö