§ 80 Pysäyttämiskiellon toteuttaminen Hevosluodon silloille

Lataa 

PRIDno-2019-3683

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen, tehnyt maastokatselmuksen sekä pyytänyt Kirjurinluodon alueella toimivan Infran kunnossapitoyksikön mielipiteen. Infran kunnossapito on todennut, että kuvatunlainen ongelma on varmasti olemassa, ja että siltojen muoto korostaa ongelmaa.

Infrajohtaminen totee aloitteen olevan aiheellinen, mutta pitää pysäyttämiskieltoa pysäköintikieltoa parempana ratkaisuna. Pysäköintikielto sallii lyhytaikaisen (alle 15 min) pysäyttämisen kieltoalueelle, ja näin ollen ongelmaa ei täysin saataisi sillä poistumaan. Pysäyttämiskielto takaa myös pelastusajoneuvojen esteettömän ajon siltojen yli.

Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäyttämiskiellon toteuttamisesta Hevosluodon siltojen alueelle.

Päätös

Päätän asettaa Hevosluodon siltojen alueelle liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetyn pysäyttämiskiellon.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö