§ 49 Raja-Hiltantie pysäköintikieltomuutos

Lataa 

PRIDno-2021-3160

Päätöspäivämäärä

29.6.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen sekä lähettänyt kadun muille toimijoille kyselyn pysäköintikiellon tarpeellisuudesta. Toimijat ovat esittäneet huolensa katutilan riittävyydestä raskaan liikenteen tilatarpeisiin, mikäli kadun molemmilla reunoilla pysäköitäisiin. Eräs toimija on ehdottanut pysäköintikiellon siirtämistä kadun toiselle reunalle. Muut ovat ilmaisseet tämän olevan hyvä ratkaisu.

Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäköintikieltomuutoksesta.

Päätös

Päätän, että Raja-Hiltantielle toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetty pysäköintikieltomuutos.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö