§ 56 Rumpuputken rakentaminen ja kiinteistön hulevesien johtaminen katualueelle osoiteessa Pohjoisraitti 31

Lataa 

PRIDno-2020-3464

Päätöspäivämäärä

12.11.2020

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen sekä käynyt kohteessa 2.6.2020 ja päättänyt myöntää luvan hakijoille rakentaa rumpuputken lohkotun tontin nro 18 osalle nykyiseen Pohjoisraitin sivuojaan. Rumpuputken pituus tulee olemaan noin 35 metriä ja se tulee yhdistää liittymärumpuun. Rumpuputken halkaisija pitää olla sama kuin liittymärummussa eli 560mm. Lisäksi rumpuputkeen tulee rakentaa tarkastuskaivo putken kunnossapitoa ja puhdistamista varten.

Rumpuputken lähtökorkeus määräytyy liittymärummun korkeuden mukaan ja päättymiskorkeus tulee olla nykyinen ojanpohjan korkeus -50mm. Ojanpohja tulee puhdistaa kertyneestä lietteestä ennen asennuskorkeuden määrittämistä.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia tontin hulevesiratkaisujen ja rumpuputken tarkastuskaivoineen toimivuudesta ja mahdollisista tarvittavista muutoksista kustannuksellaan siten, kuin Porin kaupungin tekninen toimiala on toteuttanut omat kadun kuivatusratkaisut. Hulevesien käsittely tulee tehdä pääsääntöisesti kiinteistöllä. Porin kaupunki ei vastaa rajaojaan rakennettavasta hulevesiputkesta vaan se kuuluu kiinteistöjen omistajille.

Kaupunki ei vastaa kiinteistölle tai muille kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat rumpuputken ja kiinteistön hulevesien johtamisesta sivuojaan, toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston mahdollisista muutoksista.

Ennen rakentamista liittyjän tulee hakea kaupungilta katutyölupaa.

Päätös

Päätän antaa hakijoille suostumuksen rumpuputken rakentamiselle kiinteistöstä 609-411-0003-0003 lohkotun tontin nro 18 kohdalle kustannuksellaan ehdolla, että kaupunki ei vastaa kiinteistölle tai muille kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat rumpuputken rakentamisesta Pohjoisraitin sivuojaan ja siihen liitetyn ajoneuvoliittymän rumpuputken toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston mahdollisista tulevista muutoksista.

Päätän antaa hakijoille suostumuksen kiinteistöstä 609-411-0003-0003 lohkotun tontin nro 18 hulevesien johtamisen kadun kuivatusojaan kiinteistöjen rajalla kustannuksellaan ehdolla, että kaupunki ei vastaa kiinteistölle tai muille kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat kiinteistöjen hulevesien johtamisesta Pohjoisraitin sivuojaan aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston mahdollisista tulevista muutoksista.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö