§ 42 Sirkankatu 2 pysäköintikielto

Lataa 

PRIDno-2021-1857

Päätöspäivämäärä

28.5.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja pitää pysäköintikiellon toteuttamista perusteltuna Sirkankatu 2 kohdalle.

Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäköintikiellon toteuttamiseksi.

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Päätös

Päätän, että Sirkankatu 2 kohdalle toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetty pysäköintikielto.

Allekirjoitus

Eija Riihikmäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö