§ 57 Suojatie Korventie/Suntintie

Lataa 

PRIDno-2019-3848

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut esityksen ja pitää sitä perusteltuna. Ylityskohta on koulumatkareitillä ja kohdassa on myös inja-autopysäkki, jonka saavutettavuus paranee.  

Päätös

Päätän, että Korventien yli toteutetaan suojatie Suntintien kohdalle liitteenä olevan pariaatekuvan mukaisesti. Järjestely toteutetaan investoinnilta 14130328 Liikenneturvallisuushankkeet. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö