§ 56 Suojatie ja tilapäinen hidaste Tuorsniementie/Satutie

Lataa 

PRIDno-2019-3831

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus, mutta ylinopeuksista tulee melko paljon palautetta. Ylityskohta on osa koulumatkareittiä Vähärauman koululle, joten suojatien rakentaminen ja liikenteen rauhoittaminen on perusteltua. Alueen liikennesuunnitelmassa on merkitty rakenteellinen hidaste Tuorsnimentielle kohtaan, jossa 30 km/h alkaa. Hidasteen oikeaa sijaintia testataan aluksi tilapäisellä siirrettävällä hidasteella.   

 

 

Päätös

Päätän, että Tuorsniementielle toteutetaan Satutien kohdalle suojatie ja asennetaan tilapäinen hidastetöyssy liitteenä oleva periaatekuvan mukaisesti. Järjestelyt toteutetaan investoinnilta 14130328 Liikenneturvallisuushankkeet.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö