§ 70 Suojatien korottaminen, Iso-Riuttantie

Lataa 

PRIDno-2021-3561

Päätöspäivämäärä

30.11.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Porin kaupungin Infrajohtamisen toimintayksikkö on tutkinut aloitteen. Aloitteesta on lisäksi keskusteltu Teknisen toimen toimialajohtajan sekä hallintopäällikön kanssa.

Iso-Riuttantie sijaitsee asemakaavoitetun alueen ulkopuolella ja kyseessä on yksityistie. Tie on kaupungin hoidossa, eli kaupunki vastaa tien kunnossapidosta. 

Kaupungin teknisen toimialan voimassa olevan linjauksen mukaisesti kaupunki ei kohdista investointimäärärahojaan yksityisteille. Tiehen kohdistuvista investoinneista, toisin sanoen uusien rakenteiden, kuten korotettujen suojateiden toteuttamisesta päättää ja vastaa yksityistien tiekunta. Jollei tiekuntaa ole perustettu, investoinneista vastaa tien tieosakkaat tai tieoikeuden haltijat yhteisvastuullisesti.

Tiekunnan on mahdollista hakea yksityistien perusparannusinvestoinneille kaupungin avustusta, mikäli seuraavat kaupungin määrittämät avustusedellytykset täyttyvät:

  • yksityistiellä on toimiva tiekunta ja
  • yksityistien varrella on vähintään 2 pysyvää asutusta

Liikenteenohjauslaitteille (liikennemerkit yms.) tulee lisäksi hakea kaupungin suostumus.

Päätös

Päätän antaa Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:lle edellä esitetyn vastauksen.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö