§ 37 Tiedepuisto ja Viikinäistenkaari, hidasteet ja suojatie

Lataa 

PRIDno-2019-3595

Päätöspäivämäärä

23.7.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen on tutkinut esityksen ja pitää sitä perusteltuna. Kadulla on 30 km/h nopeusrajoitus. Kevään 2019 aikana tehtyjen liikennemittausten perusteella kadulla ajetaan huomattavia ylinopeuksia. Suojatietä on ylinopeuksien vuoksi tarve korostaa rakenteellisilla hidasteilla, jotka eivät kuitenkaan aiheuta haittaa joukkoliikenteelle. Lisäksi toteutetaan vastaavat hidasterakenteet Viikinäistenkaari-nimiselle kadulle. Poliisin kanta esitettyyn järjestelyyn on myönteinen. 

Kulkuyhteys pysäköintialueelta kevyen liikenteen väylälle sijoittuu n. 13,5 metrin matkalta kiinteistön 609-25-95-2 (Tekniikantie 2) puolelle sekä noin 2,5 metrin matkalta kiinteistön 609-25-112-2 (Tiedepuisto 2) puolelle. Kiinteistöt ovat Porin kaupungin omistuksessa ja vuokrattu Kiinteistö Oy Porin Winnovalle. Infrajohtaminen on neuvotellut uuden kulkuväylän sijoittamisesta, kustannusjaosta ja hoidosta Kiinteistö Oy Porin Winnovan kanssa. Kiinteistöyhtiö osallistuu rakentamiskustannuksiin 3 000 €:lla ja kiinteistön alueelle sijoittuvan osuuden kunnossapidosta vastaa kiinteistö. Katualueen puolelle sijoittuvat järjestelyt toteutetaan investoinnilta 14130328 Liikenneturvallisuushankkeet.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman mukaiset muutokset katusuunnitelmaan Viikinäistenkaari ja Tiedepuisto nimisillä kaduilla. Kiinteistö Oy Porin Winnova osallistuu rakentamiskustannuksiin 3000 €:lla ja ottaa kiinteistön puolelle sijoittuvat kulkuväylät kunnossapitoonsa.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö