§ 19 Tilaus Porin liikennemallin päivitystyöstä

Lataa 

PRIDno-2019-2788

Päätöspäivämäärä

27.5.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Infrajohtaminen pitää tarjousta hyvänä. Autoliikenteen liikennemalli päivitetään vastaamaan nykyistä liikenneverkkoa ja maankäyttötietoja sekä laaditaan liikenne-ennuste erikseen määriteltävälle vuodelle. Liikennemallia voidaan jatkossa käyttää Porin maankäyttö- ja infrahankkeissa liikenteellisten vaikutusten arviointiin.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, jonka ennakoitu arvo on alle 10 000 €. Ramboll Finland Oy on tehnyt edellisen liikennemallin, joka päivitetään vastaamaan nykytilannetta. Yrityksellä on käytettävissään työssä tarvittavat lähtötiedot.  

Päätös

Päätän tilata Ramboll Finland Oy:ltä 12.4.2019 tarjouksen mukaisesti Porin liikennemallin päivitystyön hintaan 9 800 euroa (alv 0%).  

Laskuun viite T72-7201, asiantuntijapalvelut.

 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinnööri, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö