§ 66 Tuksilantien yksityistie, nopeusrajoitus ja ajokieltomerkit

Lataa 

PRIDno-2021-4507

Päätöspäivämäärä

1.11.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää kunnan suostumuksesta tienpitäjälle liikenteenohjauslaitteen asettamiseen (tieliikennelaki 10.8.2018/4, 71 §).

Kaupungin tulee suostumusta antaessaan kohdella tasapuolisesti eri osapuolia. Lähtökohtaisesti suostumus yksityisteille asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin annetaan, ellei mitään erityistä syystä suostumuksen eväämiseksi ole.

Päätös

Tuksilantie on Porin kaupungin asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva yksityistie, jonka ylläpidosta vastaa tiekunta. Tuksilantielle ei ole haettu eikä saatu kaupungin avustusta eikä kaupunki hoida tien kunnossapitoa.

Päätän antaa kaupungin suostumuksen Tuksilantielle asetettaviin, hakemuksessa tarkemmin eriteltyihin liikenteenohjauslaitteisiin. Liikennemerkkien tulee olla tieliikennelain 75-82 §:ssä esitetyn mukaisia ja niiden asettamisessa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta liikenteenohjauslaitteiden käytöstä (20.5.2020).

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö