§ 30 VT 8 tilapäiset liikennejärjestelyt Kimpajuovantien liittymän kohdalla

Lataa 

PRIDno-2019-2951

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Tilapäiset liikennejärjestelyt suurien yleisötapahtumien aikana. 

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman arkistoitavaksi ja ELY:lle vuosittain tehtävän anomuksen liitteeksi.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö