§ 37 Vanhakoivistontien 57 hulevesien liittäminen teknisen toimialan hulevesikaivoon

Lataa 

PRIDno-2021-2104

Päätöspäivämäärä

5.5.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Infrajohtaminen -toimintayksikön infrasuunnittelu on tutkinut hakemuksen ja päättänyt myöntää luvan hulevesien liittämisestä hakijalle kiinteistön koilliskulman kohdalla sijaitsevaan hulevesikaivoon Rasituksentiellä. Lupa hulevesikaivoon liittymiselle myönnetään seuraavin ehdoin:

Kaupunki ei vastaa kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat kaupungin sadevesikaivon ja sen laskuputken toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista tai kaupungin verkoston muutoksista. Kiinteistön hulevesiputki on yhdistettävä teknisen toimialan hulevesikaivoon korkeudella, joka ylittää hulevesikaivosta lähtevän hulevesiputken korkeuden +2.29. Hakijan tulee tarkastaa kadun hulevesikaivosta lähtevän putken vesijuoksun korkeus ennen töihin ryhtymistä. Liitettävän putken koko ei saa olla yli 160mm eikä putken vesijuoksun korkeus saa olla alempana kuin poistoputken vesujuoksu. Vahinkojen välttämiseksi tontin hulevesikaivoon suositellaan padotusventtiilin asentamista.

Kaupungin hulevesikaivoon liitettävän putken rakentaminen ja kunnossapito kuuluvat kiinteistölle. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa tulee noudattaa Infra RYL 2010 (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) mukaisia laatuvaatimuksia ja katualue tulee työn suorittamisen jälkeen palauttaa vähintään työtä edeltävälle tasolle.

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia tontin hulevesi- ja salaojaratkaisujen toimivuudesta ja mahdollisista tarvittavista muutoksista omalla kustannuksellaan.

Hulevesiliittymän kartoituksen hoitaa Porin kaupungin mittauspalvelu ja luvan hakijan tulee tehdä kartoituspyyntö mittaustyönjohtaja Ari Puonnille (ari.puonti@pori.fi), p.044 701 5064. Kiinteistön omistajan tai haltijan on ennen töiden aloittamista haettava katutyölupa asiakaspalvelupiste Porinasta, Yrjönkatu 6B.

Päätös

Päätän antaa hakijalle suostumuksen kiinteistön 609-43-29-8 hulevesien liittämiseksi teknisen toimialan hulevesikaivoon Rasituksentien ja Vanhakoivistontien liittymässä omalla kustannuksellaan edellä mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö