§ 29 Vasikkarintie 244 puomi

Lataa 

PRIDno-2019-4694

Päätöspäivämäärä

20.4.2021

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen perustelut

Hovioikeuden päätöksestä on pyydetty teknisen toimialan hallintapäällikön kannanotto. Hallintapäällikön tulkinta hovioikeuden päätöksestä on, että Kiinteistö Oy Kume 126:lla on tieoikeuden ainoana haltijana oikeus asettaa puomit kiinteistölleen 609-419-1-126 johtaville liittymähaaroille saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Kunta ei voi ilman pätevää syytä suostumusta evätä.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää kunnan suostumuksesta tienpitäjälle liikenteenohjauslaitteen asettamiseen (tieliikennelaki 10.8.2018/4, 71 §).

Edellä mainituin perustein päätän antaa kiinteistö Oy Kume 126:lle suostumuksen puomien asettamiseksi kiinteistölleen 609-419-1-126 johtaville liittymähaaroille, joille hänellä on ainoana haltijana tieoikeus.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö