§ 19 Aluepalomestarin määräaikainen virkamääräys

Lataa 

PRIDno-2019-281

Päätöspäivämäärä

7.2.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Pelastusviranomaistoiminnan häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi valmiusmestari Tiina Kielinen palkataan 15.1.- 31.1.2019 väliseksi ajaksi Pohjois-Satakunnan toimialueen viranomaispäivystäjäksi (virkanumero 83598017). Hänen vastuualueenaan on toimia päällystötehtävissä Satakunnan sekä pelastusviranomaispäivystäjänä Pohjois-Satakunnan toimialueella. Ensimmäinen työhönottopiste on Rauman paloasema.

Tiina Kielinen nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle 15.1 -31.1.2019 väliseksi ajaksi.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos